Lambang Negara

Monday, October 8, 2012

Jalur Gemilang

Maksud warna dan lambang pada jalur gemilang:
  1. Warna kuning pada anak bulan dan bingtang melambangkan warna bagi Duli-duli Yang Maha Mulia(DYMM) Raja-Raja.
  2. Warna biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia.
  3. Warna merah melambangkan keberanian.
  4. Warna putih melambangkan kesucian.
  5. Anak bulan melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia.
  6. Bintang pecah empat belas menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dengan kerajaan persekutuan.
  7. Tujuh jalur merah dan tujuh jalur putih melambangkan keanggotaan yang sama dalam persekutuan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan.


5 comments: